Basiscursus wetenschap 2015

talen: ennl

Wetenschap is een belangrijk en fascinerend onderdeel van de maatschappij. Maar hoe werkt het eigenlijk? Wat kun je er wel en niet mee? En hoe herken je goed onderzoek en trek je je eigen conclusies?

Voor wie meer wil weten over wetenschap organiseert Universiteit Amersfoort een basiscursus wetenschap. Deze cursus geeft een beknopt overzicht over wetenschap, wat nodig is voor het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. In een reeks inleidende colleges komen de belangrijkste principes en vaardigheden aan bod.
Er is onder andere aandacht voor een korte historie van de zoektocht naar ware kennis, de kunst van goede vragen stellen, en de wetenschappelijke methode. Er wordt een overzicht gegeven van de basistheorieen die het fundament zijn van de wetenschap. Daarnaast leer je kritisch denken, gegevens analyseren, modellen maken, en statistiek.

Voor elk onderdeel krijgen de deelnemers les van gerenommeerde en inspirerende docenten.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast nog een dagdeel per bijeenkomst nodig aan zelfstudie. De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag in de periode maart – april 2015.

Elk college bestaat uit een hoorcollege waarin een aantal onderwerpen wordt behandeld en een practicum, waarin deze onderwerpen worden toegepast op een onderzoeksproject van de deelnemers.

Daarnaast staan de faciliteiten van de War tot de beschikking van de deelnemers, om bijvoorbeeld studiebijeenkomsten, extra lezingen of filmavondjes te organiseren.

Deelname kost €200 per deelnemer. Klik hier om in te schrijven.

Er zijn beurzen beschikbaar, stuur voor informatie een email naar basiscursus@universiteitamersfoort.nl.

De Basiscursus Wetenschap wordt ondersteund door het Coöperatiefonds van de RABObank Amersfoort Eemland

Voorlopig programma:

klukhuhn.jpg
Andre Klukhuhn

Wat is wetenschap?
6 maart - Andre Klukhuhn

Een introductie over de kenmerken van wetenschap. Hoe kun je er zelf mee aan de slag? Ter sprake komen: een korte historie van de zoektocht naar ware kennis, de kunst van goede vragen stellen, en de wetenschappelijke methode. Tijdens dit college worden ook vragen van de deelnemers geïnventariseerd: Welk onderzoek wil je begrijpen? Welk onderzoek wil je doen? En welke kennis heb je daarvoor nodig?

bosman.jpg
Jeroen Bosman

Kennis verzamelen
13 maart - Jeroen Bosman (Universiteit Utrecht)

Om goed onderzoek te doen is het belangrijk op de hoogte te zijn van de stand van zaken in je onderzoeksgebied. Je wilt toegang hebben tot alle relevante bronnen en je op de hoogte kunnen stellen van recente ontwikkelingen. Hoe dat zoekproces in zijn werk gaat leer je in dit onderdeel. We kijken hoe bibliotheken werken, en hoe universiteiten, individuele wetenschappers en andere onderzoeksinstituten kennis beschikbaar en toegankelijk maken. En natuurlijk gaan we na wat er aan kennis openbaar is. Welkeuniversiteiten en wetenschappelijke platforms zijn 'open source', en hoe kun je daar optimaal gebruik van maken.

pisa.jpg
Lennart Pisa

Technische vaardigheden
20 maart - Lennart Pisa (Universiteit Utrecht)

Naast de spelregels voor bewijsvoering is een aantal praktische vaardigheden onontbeerlijk voor de wetenschapper. In dit college leer je gegevens te analyseren, (wiskundige) modellen te maken, en met behulp van statistiek betrouwbare verbanden in grotere hoeveelheden gegevens te vinden. Ook gaat het over studievaardigheden, opmerkzaamheid en serendipiteit.

dieks.jpg
Dennis Dieks

De grote theorieën
27 maart - Dennis Dieks

Skepsis staat aan de basis van de wetenschap. Aan alles kan en mag getwijfeld worden. Er is echter een aantal theoriën die ook na eeuwen van onderzoek niet aan het wankelen zijn gebracht, en zijn gaan behoren tot het basisgereedschap van de wetenschap. In dit college behandelen we in vogelvlucht de grondbeginselen van de wiskunde, thermodynamica, quantummechanica, relativiteitstheorie, evolutie en complexiteit.

braekman.jpg
Johan Braeckman

Denkgereedschappen
10 april - Johan Braeckman (Universiteit Gent)

Onze taal en denken laten vele soorten redeneren toe. Deze zijn echter niet allemaal even geschikt om de (soms abstracte) onderliggende verbanden die de wetenschap zoekt in uit te drukken of te bediscussieren. Sommige zijn zelfs ronduit misleidend en andere worden slechts met moeite verworven. Dit college gaat over kritisch denken, drogredenen, logica en onzekerheid.

wouters.jpg
Paul Wouters

Kennisdeling - Paul Wouters (WTMC, Universiteit Leiden)
5 juni (let op: nieuwe datum IN PLAATS VAN 17 APRIL)

De wetenschap bestaat bij gratie van het open en vrij delen van inzichten, vermoedens en de uitkomsten van experimenten. Het is echter niet altijd even makkelijk om daarvoor een geschikte vorm te vinden. Bovendien spelen vaak ook economische, politieke of sociale overwegingen een rol. In dit college gaat het over vuistregels voor verschillende vormen van wetenschapscommunicatie: boek, artikel, poster, lezing, demonstratie, conferentie... Ook komt het onderwerp Open Access en de omgang met gesloten of commerciële kennis aan de orde.

De docent die we oorspronkelijk hadden aangekondigd, Michel Bauwens, is verhinderd.

Vast onderdeel iedere middag: Prakticum

Een aantal onderzoeksprojecten van de Universiteit Amersfoort zal als casus worden gebruikt om het geleerde in de praktijk te brengen en te vertalen naar een gedegen onderzoeksopzet: Het sensornetwerk van ‘Meet je stad’, historische waterbeheersystemen, bioremediatie van bodemverontreiniging en transitievraagstukken. Deelnemers kunnen ook hun eigen onderzoeksvraag inbrengen.

Over Universiteit Amersfoort

Universiteit Amersfoort is een experimentele universiteit die van onderaf als peer-to-peer organisatie wordt vormgegeven. Een coöperatie van eigenstandige onderzoekers beheert een aantal faciliteiten voor kennisproductie. Open kennisdeling en burgerwetenschap staan er centraal.