Basiscursus wetenschap 2019

talen: ennl

De cursus is in volle gang!

Gelukkig zijn alle middagen apart van elkaar te volgen. Je kunt nog inschrijven voor de middagen die je uitkomen.

Zie hieronder bij aanmelden.

De eerste sessie kun je ook op video zien: https://vimeo.com/370805445

Wetenschap is een belangrijk en fascinerend onderdeel van de maatschappij. Maar hoe werkt het eigenlijk? Wat kun je er wel en niet mee? En hoe herken je goed onderzoek en trek je je eigen conclusies?

Voor wie meer wil weten over wetenschap organiseert Universiteit Amersfoort een basiscursus wetenschap. Deze cursus geeft een beknopt overzicht over wetenschap, wat nodig is voor het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. In een reeks inleidende colleges komen de belangrijkste principes en vaardigheden aan bod. 

Er is onder andere aandacht voor een korte historie van de zoektocht naar ware kennis, de kunst van goede vragen stellen, en de wetenschappelijke methode. Er wordt een overzicht gegeven van de basistheorieen die het fundament zijn van de wetenschap. Daarnaast leer je kritisch denken, gegevens analyseren, modellen maken, en statistiek.

Voor elk onderdeel krijgen de deelnemers les van gerenommeerde en inspirerende docenten.
De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van een dagdeel. Daarnaast nog een dagdeel per bijeenkomst nodig aan zelfstudie. De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag in de periode november - december 2019.

Programma

 • vr 1 nov: André Klukhuhn
 • vr 8 nov: Jeroen Bosman
 • vr 15 nov: Daan Wegener
 • vr 22 nov: Jeroen van der Sluijs
 • vr 29 nov: Paul Brouwer (let op: we beginnen 1 uur eerder, wegens "divandenken")
 • vr 6 dec: Johan Braeckman (let op: we beginnen 1 uur eerder, vanaf 16:00 uur bespreking huiswerkopdracht)
 • vr 13 dec: Frans de Bree over luchtkwaliteit en gezondheid

Alle colleges beginnen 's middags om 14:00 uur en duren tot 17:00 uur. Elk college bestaat uit een hoorcollege waarin een aantal onderwerpen wordt behandeld en een practicum, waarin deze onderwerpen worden toegepast op een onderzoeksproject van de deelnemers.

Alle middagen vinden plaats in een zaal van De WAR, Geldersestraat 6 in Amersfoort.

Daarnaast staan de faciliteiten van de War tot de beschikking van de deelnemers, om bijvoorbeeld studiebijeenkomsten, extra lezingen of filmavonden te organiseren.

Deelname kost €250 per deelnemer.

Het is ook mogelijk een enkele middag te volgen, de kosten voor een enkele middag zijn 50 euro.

De cursus is gratis voor deelnemers aan MeetjeStad.

Voor mensen met weinig geld is korting soms mogelijk, stuur voor informatie een email naar basiscursus@universiteitamersfoort.nl.

Programma

klukhuhn.jpg
André Klukhuhn

Wat is wetenschap?
1 november - André Klukhuhn

Een introductie over de kenmerken van wetenschap. Hoe kun je er zelf mee aan de slag? Ter sprake komen: een korte historie van de zoektocht naar ware kennis, de kunst van goede vragen stellen, en de wetenschappelijke methode. Tijdens dit college worden ook vragen van de deelnemers geïnventariseerd: Welk onderzoek wil je begrijpen? Welk onderzoek wil je doen? En welke kennis heb je daarvoor nodig?

bosman.jpg
Jeroen Bosman

Kennis verzamelen
8 november - Jeroen Bosman (Universiteit Utrecht)

Om goed onderzoek te doen is het belangrijk op de hoogte te zijn van de stand van zaken in je onderzoeksgebied. Je wilt toegang hebben tot alle relevante bronnen en je op de hoogte kunnen stellen van recente ontwikkelingen. Hoe dat zoekproces in zijn werk gaat leer je in dit onderdeel. We kijken hoe bibliotheken werken, en hoe universiteiten, individuele wetenschappers en andere onderzoeksinstituten kennis beschikbaar en toegankelijk maken. En natuurlijk gaan we na wat er aan kennis openbaar is. Welke universiteiten en wetenschappelijke platforms zijn 'open source', en hoe kun je daar optimaal gebruik van maken.

daanwegener.jpg
Daan Wegener

De grote theorieën
15 november - Daan Wegener (Universiteit Utrecht)

Skepsis staat aan de basis van de wetenschap. Aan alles kan en mag getwijfeld worden. Er is echter een aantal theoriën die ook na eeuwen van onderzoek niet aan het wankelen zijn gebracht, en zijn gaan behoren tot het basisgereedschap van de wetenschap. In dit college behandelen we in vogelvlucht de grondbeginselen van de wiskunde, thermodynamica, quantummechanica, relativiteitstheorie, evolutie en complexiteit.

j.v.d.sluijs.jpg
Jeroen van der Sluijs

Modellen en onzekerheid
22 november - Jeroen van der Sluijs (Universiteit Bergen, Noorwegen)

Onzekerheid, onnauwkeurigheid en wat je wel en niet kunt met (klimaat)modellen. Jeroen van der Sluijs is professor in de post-normale wetenschap, met een focus op duurzaamheid en risico's van nieuwe technieken en chemicalien.

pb.jpg
Paul Brouwer

Onderzoeksmethoden en technieken
29 november - Paul Brouwer (zelfstandig onderzoeker, Universiteit Amersfoort)

Naast de spelregels voor bewijsvoering is een aantal praktische vaardigheden onontbeerlijk voor de wetenschapper. In dit college leer je je experiment gedegen op te zetten, je gegevens te analyseren, en met behulp van statistiek betrouwbare verbanden in grotere hoeveelheden gegevens te vinden. Ook gaat het over studievaardigheden, opmerkzaamheid en serendipiteit.

braekman.jpg
Johan Braeckman

Denkgereedschappen
6 december (afwijkende tijd: 13:00 - 16:00) - Johan Braeckman (Universiteit Gent)

Onze taal en denken laten vele soorten redeneren toe. Deze zijn echter niet allemaal even geschikt om de (soms abstracte) onderliggende verbanden die de wetenschap zoekt in uit te drukken of te bediscussieren. Sommige zijn zelfs ronduit misleidend en andere worden slechts met moeite verworven. Dit college gaat over kritisch denken, drogredenen, logica en onzekerheid.

foto frans de bree.jpg
Frans de Bree

Luchtkwaliteit en gezondheid
13 december - Frans de Bree (Buro Blauw)

Mijn naam is Frans de Bree. Ik ben 64 jaar oud. Ik heb chemische technologie aan de HTS gestudeerd en daarna Milieuhygiëne aan Wageningen University, met als specialisaties Luchtkwaliteit, gezondheid en psychologie.

Na mijn studie heb ik van 1983 tot 1991 als onderzoek gewerkt aan de vakgroep Luchtkwaliteit van Wageningen University. Hierbij heb ik mij bezig gehouden met het ontwikkelen van luchtverspreidingsmodellen en met de geurbelasting veroorzaakt door de intensieve veehouderij.

Sinds 1988 ben ik directeur van Buro Blauw en doe ik onderzoek en geef ik adviezen over talloze situaties waarin luchtverontreiniging een rol speelt. Buro Blauw is een onderzoeks – en adviesbureau gespecialiseerd in luchtkwaliteit. Buro Blauw doet onderzoek in Nederland en Europa en soms in andere werelddelen zoals Canada, Zuid Afrika en Hongkong. Bij Buro Blauw werken ca. 20 mensen.

Als deskundige luchtkwaliteit wordt ik vaak benaderd door radio en televisie als het gaat over onderwerpen als geuroverlast, luchtkwaliteit en overlast door houtkachels. Ik ben in een aantal televisieprogrammaas verschenen over deze onderwerpen.

Vast onderdeel iedere middag: Prakticum

Een aantal onderzoeksprojecten van de Universiteit Amersfoort zal als casus worden gebruikt om het geleerde in de praktijk te brengen en te vertalen naar een gedegen onderzoeksopzet: Het sensornetwerk van ‘Meet je stad’, historische waterbeheersystemen, bioremediatie van bodemverontreiniging en transitievraagstukken. Deelnemers kunnen ook hun eigen onderzoeksvraag inbrengen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar basiscursus@universiteitamersfoort.nl. Vermeld dan alsjeblieft het volgende:

 • Je naam en email en je telefoonnummer.
 • Je motivatie: wat hoop je hier te leren? Wat wil je eruit halen?
 • Of je de hele cursus wilt volgen (7 bijeenkomsten) of een selectie. Geef eventueel aan welke colleges je wilt volgen.
 • Andere zaken waarvan je wilt dat we ermee rekening houden.

Na ontvangst sturen we je een mail met een betaalverzoek: 50 euro per college of 250 euro voor de hele basiscursus.

De sessie van 13 december is bij te wonen zonder kosten, maar aanmelden is wel nodig.

De cursus is gratis voor deelnemers aan MeetjeStad. Meedoen? Zie meer op: http://www.meetjestad.net

Over Universiteit Amersfoort

Universiteit Amersfoort is een experimentele universiteit die van onderaf als peer-to-peer organisatie wordt vormgegeven. Een coöperatie van zelfstandige onderzoekers beheert een aantal faciliteiten voor kennisproductie. Open kennisdeling en burgerwetenschap staan er centraal.