home

talen: ennl

Doe mee met de Basiscursus Wetenschap in november en december 2019!

Wetenschap is een belangrijk en fascinerend onderdeel van de maatschappij. Maar hoe werkt het eigenlijk? Wat kun je er wel en niet mee? En hoe herken je goed onderzoek en hoe trek je je eigen conclusies?

Voor wie meer wil weten over wetenschap organiseert Universiteit Amersfoort in november en december 2019 een basiscursus wetenschap. Deze cursus geeft een beknopt overzicht over wetenschap, wat nodig is voor het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek. In een reeks inleidende colleges komen de belangrijkste principes en vaardigheden aan bod.

Lees meer >>

Universiteit Amersfoort is een experimentele universiteit. Een vrijruimte voor onderzoek en ontwikkeling in Amersfoort.

Universiteit Amersfoort verstrekt geen diploma's, certificaten of getuigschriften. Bij Universiteit Amersfoort gaat het om de kennis zelf.

Universiteit Amersfoort kent geen gescheiden departementen of faculteiten. Het onderzoek dat wordt gedaan bestaat uit de projecten van onafhankelijke onderzoekers die als coƶperatie samen een verzameling onderzoeksfaciliteiten delen, en van elkaars kennis en vaardigheden gebruik maken.

Hoewel deze laboratoria open staan voor de meest uiteenlopende wetenschappers, kunstenaars en uitvinders, heeft Universiteit Amersfoort een aantal speciale aandachtsgebieden.

kromkommer.jpg

Transitievraagstukken

De komende decennia zullen worden gekenmerkt door een ingrijpende maatschappelijke transitie die het gevolg is van toenemende schaarste en klimaatverandering, en de opkomst van netwerken. De trend daarbij is een toenemende herlocalisering van arbeid en middelen binnen een globaal netwerk van kennisuitwisseling. Dit betekent dat er een hoop onderzoek gedaan moet worden naar:

  • lokale voedselproductie, stadslandbouw, low-input eetbare ecosystemen
  • kleinschalige energieproductie
  • herijking van democratische structuren
  • (non monetaire) waarderingssystemen
dna_breien.jpg

Burgerwetenschap

Een lokale 'bottom-up' universiteit heeft de potentie om de gegroeide kloof tussen de academische wereld en burgers te overbruggen.

  • vertaling van de academische mores - de wetenschappelijke methode - naar amateur wetenschappers
  • organisatie van deeltijdonderzoek
zwerm.jpg

P2P society

De genoemde transitie is verbonden met, en loopt min of meer parallel aan, een andere maatschappelijke ontwikkeling die aangeduid kan worden als de overgang van een industriƫle samenleving naar een 'peer-to-peer' samenleving.

open-kennis.png

Open kennis

Veel kennis is slecht toegankelijk door financiele barrieres die worden opgeworpen door commerciele uitgevers. Soms is belangrijke kennis niet toepasbaar door patenten en andere beschermconstructies voor intellectueel eigendom. Vaak komt dit door onbekendheid met, of zelfs het ontbreken van alternatieve verdien- en waarderingsmodellen.

onderzoek.jpg

Onafhankelijk onderzoek

Waar steeds meer onderzoek onder druk van bezuinigingen wordt onderworpen aan de tucht van de markt, of aan de bestuurskwaliteiten van managers, is het nodig een vrijhaven voor onafhankelijk onderzoek in te richten. Universiteit Amersfoort wil zo'n plek zijn.